ผลกระทบของการคุ้มครองผู้บริโภคต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่โครงสร้างทางนิเวศวิทยาของดาวเคราะห์ไม่ได้เผชิญกับมลพิษเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่มากเกินไปนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ในปัจจุบันมากที่สุด ความไม่เสมอภาคเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางนิเวศวิทยาทั่วโลกในหลายแห่งและหลายแห่งเกิดขึ้น

อัตราการบริโภคนี้มีการเติบโตในอัตราที่น่าตกใจ ซึ่งจะทำให้เกิดการทำลายระบบนิเวศน์อย่างใหญ่หลวงในอนาคตหากประมาณ 2025 คนต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกรุนแรงมากจนในปีพ. ศ. 2558 ดาวเคราะห์ทั้งโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้มากที่สุด

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ได้เริ่มตระหนักว่าสภาพอากาศแตกต่างกันไปพวกเขาอาจไม่ได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงมาก เป็นผลให้คนส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาลดรอยเท้าทางนิเวศวิทยาของพวกเขาและทำให้ต่อไปเพิ่มความไม่สมดุลของระบบนิเวศในปัจจุบัน

จำนวนความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีผลตอบแทนใด ๆ ดังนั้นดาวเคราะห์จึงไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของตนเองได้อีกต่อไป เป็นที่คาดว่าในปี 2025 ดาวเคราะห์จะไม่สามารถรับมือกับความเสียหายทางนิเวศวิทยาร้ายแรงได้ สาเหตุหลักเกิดจากความตึงเครียดทางธรณีวิทยาในปัจจุบันการขยายตัวต่อเนื่องของภาวะโลกร้อนและการทำลายนิเวศวิทยาของดาวเคราะห์อีกครั้งซึ่งดาวเคราะห์จำเป็นต้องสนับสนุนการทำงานเต็มรูปแบบของดาวเคราะห์

ว่าคนเราทำอะไรได้ดีและสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ความต้องการมากเกินไปสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่ได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดของชีวิต นี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำในขณะที่เต็มรูปแบบที่สอดคล้องกันหมายถึงการซื้อสินค้ามากขึ้น แต่นี้ไม่ได้ลดการบริโภค บางครั้งคุณอาจต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของคุณ อย่างไรก็ตามผู้คนมักเพิ่มการซื้อและการใช้จ่ายพลังงานและซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นหรือให้ทันกับคนอื่น ๆ ดังนั้นความจำเป็นในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจึงเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตซึ่งส่งผลต่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่มนุษย์ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือกระบวนการผลิตต้องเป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่ลดกระบวนการผลิต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมนุษยชาติจะไม่สามารถเพิ่มการบริโภคสินค้าและไม่ควรได้รับการส่งเสริม เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการอนาคตที่ผู้คนยังคงได้รับความสะดวกสบาย แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีชีวิตชีวาและมลพิษเช่นเดียวกับในสังคมที่ทันสมัยที่สุด

เป็นสิ่งสำคัญที่วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นของดาวเคราะห์อย่างจริงจังและถูกต้องเพื่อป้องกันวิกฤตทางนิเวศวิทยาที่เป็นอันตรายในอีกยี่สิบปีข้างหน้า การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยลงทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สามารถจัดการได้ง่ายและยั่งยืนมากขึ้นซึ่งจะทำให้โครงสร้างการสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปของดาวเคราะห์สามารถทำงานได้ดีขึ้น

Source by Mia Den Haan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *